boNgo • Mistrovství Ostravy v Esportu

boNgo

Game ID

Valorant
FADEE boNgo#30N60

Seznam týmů

Název Role
Fadee Gaming Valorant [FADEE.] Kapitán týmu
Slivka [SLIVKA] Kapitán týmu
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o