Wullpix

Jsem frajer.

Game ID

Valorant
NR Wullpix #DNC

Seznam týmů

Název Role
NecroRaisers VALORANT [NR.VAL] Zástupce kapitána
FLY5 [FLY5] Hráč
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o