M1st1ck • Mistrovství Ostravy v Esportu

M1st1ck

Lukáš

Game ID

Valorant
M1st1ck#0044

Seznam týmů

Název Role
BACK FROM THE DEAD [BFTD] Hráč
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o