VenRi • Mistrovství Ostravy v Esportu

VenRi

Petr

Game ID

League of Legends
VenRi #eune

Seznam týmů

Název Role
lopatky4win [LFW] Hráč
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o