Marky • Mistrovství Ostravy v Esportu

Marky

Game ID

League of Legends
ENM SuchýPetřík

Seznam týmů

Název Role
INAE Ferox [INF] Hráč
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o