Adam "Erfs" Hanuš • Mistrovství Ostravy v Esportu

Adam "Erfs" Hanuš

invalide link

Game ID

Counter Strike:Global Offensive
STEAM_0:1:128280947

Seznam týmů

Název Role
Dirty Dogs [DTD] Kapitán týmu
Imperishable [iMp] Kapitán týmu
Peaky Baiters [Peaky]
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o