Wolfskin • Mistrovství Ostravy v Esportu

Wolfskin

Game ID

League of Legends
Wolfskin#xxdd

Seznam týmů

Název Role
Th3 Handsome Champions [THCH] Coach
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o