PearG

Game ID

Valorant
PDZ PearG#MONKE

Seznam týmů

Název Role
PandaZ [PDZ] Hráč
Unstable [UTB] Hráč
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o