=44= [=44=] • Mistrovství Ostravy v Esportu

=44= [=44=]

=44=

Powered by KRATOM

Seznam hráčů

Jméno Role
madtwatter Kapitán týmu
ordeal Hráč
SpaceSamuraii Hráč
Majstr Hráč
tde Hráč
Tamej Hráč
DaVee Hráč
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o