Tym4 [Tym4] • Mistrovství Ostravy v Esportu

Tym4 [Tym4]

Seznam hráčů

Jméno Role
Rezervace_14 Kapitán týmu
Rezervace_17 Zástupce kapitána
Rezervace_15 Hráč
Rezervace_16 Manažer
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o