Yaman [Ymn] • Mistrovství Ostravy v Esportu

Yaman [Ymn]

Yaman

Seznam hráčů

Jméno Role
Pepegas Kapitán týmu
Pettraus Zástupce kapitána
Purplecat Hráč
iiYaman Hráč
Nv0 Hráč
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o