Jak napsat stížnost? • Mistrovství Ostravy v Esportu

Jak napsat stížnost?

Na této stránce najdete podrobné informace k tomu, jak správně napsat stížnost

Pokud máte zájem o to, aby byla vaše stížnost vyřízená v co nejkratším čase, doporučujeme vám postupovat přesně podle níže vypsaných pokynů: 

 1. Stížnost zašlete na email esport@ovachamp.cz, nebo přes kontaktní formulář, který najdete na stránce "Kontakt".
 2. Do předmětu emailu/formuláře uveďte: Stížnost - doplňující informace
 3. Obsah zprávy musí obsahovat tyto informace: 
  • Kdo zasílá stížnost? - uveďte Vaše jméno a příjmení nebo Vaši přezdívku, kterou máte registrovanou na těch webových stránkách. 
  • Na koho nebo na co je stížnost zaměřena? - zde prosím napište osobu, která něco porušila, případně věc, která nefunguje správně.
  • Kde? - zde uveďte, kde došlo k tomu, na co stížnost píšete (uveďte, prosím, přesný turnaj, akci apod.).
  • Co se stalo? - prosím, podrobně popište problém, který nastal.

Pozn.:
*Stížnost na pravidla musí být zaslána nejpozději do 48 hodin po ukončení turnaje či akce.
*Stížnost musí být zaslána oficiální cestou, tedy na email esport@ovachamp.cz, nebo skrze kontaktní formulář. Stížnosti zaslané skrze jiné aplikace, jako je například Facebook či Instragram, jsou neplatné. 

 

Napíšete-li stížnost přesně podle těchto pokynů, můžeme vám slíbit, že vše budeme řešit v co nejkratším čase a uděláme vše pro vaši spokojenost. 

Děkujeme. 

r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o