League of Legends pravidla • Mistrovství Ostravy v Esportu

League of Legends pravidla

League of Legends
Pravidla

Obecné pravidla

Turnaje v rámci OSTRAVA CHAMPIONSHIP ve hře League of Legends se řídí obecnými pravidly OSTRAVA CHAMPIONSHIP tyto pravidla jsou pak doplněna pravidly jednotlivých turnajů.

Veškeré nesrovnalosti, stížnosti a jiné podněty okamžitě hlásíte přítomnému adminovi turnaje na DISCORDU. Ten s Vámi vše v klidu probere a situaci vyřeší. Tyto věci jste povinni hlásit ihned bez prodlení, pokud se však stane, že na něco narazíte až po skončení turnaje, můžete k tomu využít PODPORU na webových stránkách OSTRAVA CHAMPIONSHIP.

Každý zúčastněný musí dodržovat „Vyvolávačův kodex“ od společnosti RIOT (https://eune.leagueoflegends.com/cs/featured/summoners-code), dále Ovachamp upozorňuje, že každý státní občan ČR se musí řídit Listinou základních práv a svobod, kde je přímo stanoveno chování občana.

Hra s menším počtem hráčů, než 5 je povolena v případě, že oba teamy souhlasí a admin to potvrdí.

 

Osoby v turnaji

 • Spectator: je FO, která se osobně z vlastního zájmu sleduje průběh hry. Spectátor má přísný zákaz jakkoliv vstupovat do hry, či hru koordinovat, narušovat její průběh nebo pomáhat jednomu z týmu.

 • Hráč: hráčem se rozumí opět FO, která se zapojuje do turnaje, který je pořádán Ovachampem
 • Admin: admin je osoba, jenž je vedena v seznamu ovachampu na discordu. Tato osoba může zasahovat do turnaje a řešit problémy ohledně dané hry, kterou má na starost.
 • Kouč: musí být předem nahlášen, než se turnaj odstartuje. Může pomoc svému týmu v „pick & ban“ (pickem a banem se rozumí champion select, který je upraven pravidly RIOT GAMES, se kterými každý hráč souhlasí, když si zakládá svůj League of legends účet + se nimi bude řídit i „kouč“ i pokud nemá svůj účet).

 • Komentátor: komentátorem se rozumí FO. Tato osoba má pravomoci žádat o pozvání do hry a řídit veškeré možné problémy ohledně streamování na platformě Twitch.

 • Náhradník: Musí být povolán před úplným startem hry. Náhradník nesmí zastupovat kapitána týmu.

 

Registrace do turnaje

Každý kdo se chce účastnit turnaje, musí mít založený a potvrzený účet na webových stránkách OSTRAVA CHAMPIONSHIP.

Po té je ještě potřeba založit tým, do kterého je potřeba přidat aspoň čtyři další hráče. Po té si zvolíte na stránkách daný turnaj, do kterého se chcete zaregistrovat. Některé turnaje ještě mohou vyžadovat mít vyplněné GAME ID ve svém profilu. Nezapomeňte, že na všech online turnajích probíhá před turnajem i tzv. potvrzující „check-in“, pomocí kterého potvrdíte, že se chcete turnaje účastnit. Tento potvrzující „check-in“ probíhá těsně před zahájením turnaje. (5 - 60 minut před turnajem, případně jinak dle nastavení administrátora turnaje)

Každý kapitán týmu je povinen být během turnaje na DISCORDU OSTRAVA CHAMPIONSHIP, tak aby mohl v případě potřeby komunikovat s adminy.

 

Nastavení hry

Hru zakládá kapitán týmu, který je v pavouku na vyšší pozici, nebo kterému organizátor určí založení hry

 • Založení:        Custom game
 • Mód:              Tournament Draft
 • Název:            Team1 vs Team2
 • Heslo:             Ovachamp

PLACEHOLDER
Placeholer je v celém turnaji přísně zakázán.

PAUZA

Každý tým má právo na 3 pauzy.

Možnosti, které povolují pauzovat hru:

 • Taktická pauza – trvání max. 1 minuta
 • Technická pauza – max. 15 minut
 • Závažné zdravotní důvody – doba, se konzultuje s adminem turnaje.

Jakákoliv pauza se musí oznámit na discordu ovachampu.

 

Kapitán týmu

Kapitán týmu, musí vytvořit lobby a zajistit, aby byla použita správná nastavení hry.

 

Jak se připojit do hry

 

1) Přihlásit se skrze klienta do hry LoL

2) Kliknout na tlačítko Play

3) Najít si hru pomocí custom games
(heslo na daný zápas bude vždy Ovachamp)

 

Nepřítomnost hráčů

Pokud některý z týmů nenastoupí do zápasu do 15ti minut od zahájení kola, je zápas automaticky kontumován ve prospěch týmu, který čeká na svého soupeře.

V případě, že z daného zápasu není na DISCORDu přítomen ani jeden z kapitánů a ani jeden z kapitánu nereaguje na zprávy od admina bude tento zápas automaticky po 30ti minutách kontumován a nepostupuje ani jeden z týmů do dalšího kola. Soupeř v dalším kole získá „freewin“

 

Fair Play

Žádáme všechny hráče a týmy, aby dodržovali veškeré zásady „Fair Play“ a neporušovali cíleně tyto pravidla. Jde přece o to si zahrát a vyhrát především poctivě, díky čemuž budete mít i lepší pocit z vítězství.

Týmy budou rozlosovány do systému zcela náhodně, pomocí automatického rozlosování, nikoli podle admina či organizátora turnaje, tak aby nemohlo dojít k nespravedlivému rozlosování zaviněného třetí stranou a bylo tak zachováno „Fair Play“.

Všem poctivým hráčům a týmům už teď předem děkujeme za dodržování pravidel.

 

Doplňující informace

 • Po zahájení turnaje už není možné se do turnaje přihlásit.
 • Po odehrání prvního zápasu není povoleno žádné další zahřívání, nebo další tréninkové hry. Týmy čekají v lobby na svého soupeře.
 • Zpožďování zápasu: Týmy nesmí odkládat začátek zápasu nad plánovaný čas začátku, bez souhlasu druhého týmu a admina turnaje.
 • Lagy: V případě, že během zápasu máte příliš vysoký ping, který je příčinou lagování hry, musí být hra i přes tento problém dohrána. Není bohužel možné hrát zápas znovu kvůli lagům. Zápas však může být na chvíli pozastaven, maximálně však na 10 minut.
 • Organizátor turnaje včetně admina nezodpovídá za internetové připojení hráčů, ani za jejich Hardware.
 • Vyhrazujeme si právo měnit pravidla během turnaje.
 • Admin turnaje má vždy poslední slovo a jeho rozhodnutí musí být respektováno.
 • Na turnaji je přísné zakázáno urážet, nadávat a jinak nevhodně pomlouvat své soupeře, spoluhráče, admina či jiného účastníka turnaje.
 • Přísně zakázáno je i spamování.
 • Na turnaji je také přísně zakázáno používat další podpůrné programy, které dávají hráčům výhodu = Cheatování.
 • Turnaj se dále řídí pravidly samotného RIOTu.
 • Snažte se dodržet časový harmonogram a zbytečně nezdržovat.
 • Všichni, kteří se přihlásí na turnaj souhlasí s těmito pravidly a neznalost těchto pravidel neomlouvá.
 • Organizátoři mají právo měnit průběh a systém turnaje dle vlastního uvážení a mají možnost turnaj kdykoli předčasně ukončit.

 

V případě porušení těchto pravidel, budeme jednat dle závažnosti prohřešku, podle uvážení admina. Můžou hrozit trestné body (po nasbírání 3 bodů je tým vyloučen z turnaje). Prosíme, dbejte na dodržování těchto pravidel.

Pravidla byla vymyšlena a sepsána organizačním týmem OSTRAVA CHAMPIONSHIP, není možné je dále šířit bez souhlasu organizačního týmu. Děkujeme za pochopení.

r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o