E-Bezpečí se stává novým partnerem OSTRAVA CHAMPIONSHIP!

16.04.2021 10:34

Protože i my jsme si vědomi velkého nebezpečí, které na nás všechny a především i na hráče číhá na internetu za každým rohem, tak jsme se rozhodli uzavřít další smysluplnou spolupráci s tímto národním projektem prevence rizikového chování v online prostředí.

Je u nás tradicí, že ctíme bezpečnost na internetu, a svědčí o tom i naše zabezpečení na webových stránkách, které se vám mohou občas zdát jako 'otravné', ale věřte, že jsou opravdu potřebné. Nyní si budeme díky této spolupráci říkat, proč je bezpečí důležité i na internetu, ale především si budeme říkat, jak nejlépe se na internetu bránit, a co je nejlepší prevencí!

Podrobnosti o tomto projektu a vůbec celkově o prevenci v online prostředí si můžete nastudovat na webových stránkách www.e-bezpeci.cz.

Vítáme tímto mezi námi nového partnera a věříme, že spolupráce bude prospěšná pro obě naše strany.

Za OVACHAMP tým
Lukáš "Miniguner" Stařičný - Majitel

 

 

 

 

r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o