Koprulu Team League - KTL • Mistrovství Ostravy v Esportu

Koprulu Team League - KTL

Koprulu Team League - KTL

KTL pro všechny Evropské týmy, které chtějí porovnat své síly mezi sebou. 
Kdo dokáže uspět a dostane titul z dané divize ?

Pro výherce dále čekají body do Rak'Shir ligy.

r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o