Valorant Pravidla

Pravidla Valorantu

Obecné pravidla

Při vstupu do BLG herny je nutné předat formulář (ZDE). Turnaje se smí účastnit všichni hráči, kteří jsou starší 18 let. U nezletilích hráčů musí rodiče potvrdit učást podpisem.

Veškeré nesrovnalosti, stížnosti a jiné podněty okamžitě hlásíte přítomnému adminovi nebo organizátorovi turnaje. Ten s Vámi vše v klidu probere a situaci vyřeší.

Tyto věci jste povinni hlásit ihned bez prodlení, pokud se však stane, že na něco narazíte až po skončení turnaje, můžete k tomu využít PODPORU na webových stránkách OSTRAVA CHAMPIONSHIP.

Taktéž se musí dodržovat soupiska týmu, která je daná při registraci do turnaje. Hráči se v průběhu turnaje nesmí měnit za jiné než za ty, které daný tým napsal do soupisky.

První hrací den jsou týmy povinní být přítomni 1 hodinu před začátkem jejich zápasu. Neplatí pro týmy, které začínají jako první ráno. 

Turnaje se smí zúčastnit hráči České a Slovenské republiky. 

Technické problémy

Žádný z adminů nezodpovídá za vaši techniku, kterou si na offline akce přinesete.

Během zápasu má každý tým nárok na dvě 60 sekundové taktické pauzy. 

Taktéž má každý tým nárok na technickou pauzu, které bude činit maximálně 5 minut a po uplynutí bude zápas opět spuštěn a nebude brána zřetel na další technické potíže týmu.

 

Základní pravidla

systém: 5v5 

 

Formát 2 denní akce

První hrací den bude probíhat v duchu skupin, kde všechny týmy postoupí do dalšího dne. 
 
4 skupiny po 4 týmech , každý tým hraje proti každému ve své skupině . Formát BO2, kdy za vyhranou mapu je 1 bod. Za prohranou mapu 0 bodů.

Pokud nastane situace, kdy budou mít v dané skupině týmy stejný počet bodů ( většinou se jedná o třetí a čtvrté místo ). Tým s větším počtem vyhraných kol se automaticky přesouvá nad tým s nižším počtem vyhraných kol.

Každá skupina bude mít vyhrazené časové okno na odehraní celé skupiny. Pokud se skončí dříve, začne hrát další skupina v pořadí. První skupina hraje od 9:00 do 15:00 , druhá skupina 15:00 - 21:00. Časy bereme v potaz, kdyby se každá mapa hrála 60min. Určitě zde bude místo pro warmup. První skupiny poprosím příjít na 8:30 nahození setupu a skrze warmup. 

Druhá skupina hodinku předem na místě (14:00).Druhý hrací den startuje v 8:00. Zde už nastupuje na scénu klasický bracket bez loser bracketu.  První 4 týmy přijdou na 8 ranní. Zbytek se dozvíte přímo na místě.

Banování a pickování map

Banování map má na starost kapitán týmu po domluvě s kapitánem druhého týmu u banování bude přítomen organizátor. Banovat začíná tým, který je v bracketu výše. To znamená, že tým, který je výše, je tým A. Tým, který je níže je tým B.

Povolené mapy (Ascent,Bind,Haven,Icebox,Breeze,Fracture,Pearl)

BO2 banování

Bude probíhat skrze webovou aplikaci (https://www.mapban.gg/cs/ban/valorant)

BO3 banování

  • Team A banuje první mapu
  • Team B banuje druhou mapu
  • Team A vybírá první mapu, team B vybírá stranu
  • Team B banuje třetí mapu
  • Team B vybírá druhou mapu, team A vybírá stranu
  • Team A vybírá decider mapu
  • Team B vybírá stranu

 

Registrace do turnaje

Každý kdo se chce zúčastnit turnaje, musí mít založený a potvrzený účet na webových stránkách OSTRAVA CHAMPIONSHIP. 

Turnaje vyžadují vyplněné GAME ID ve svém profilu. 

Každý registrovaný tým musí zaplatit startovné ve výši 2750 Kč za tým (550 za hráče), aby byl úspěšně registrován do turnaje. Pokud se tým nedostaví , nebo bude chtít registraci opustit a bude mít zaplacené startovné budeme vracet zpět celý vklad, který tým do turnaje vložil.

 

Nepřítomnost hráčů a týmů

Pokud některý z týmů nenastoupí do zápasu do 15 minut od zahájení kola, je zápas automaticky kontumován ve prospěch týmu, který čeká na svého soupeře.

V případě, že z daného zápasu není přítomen ani jeden z týmů a ani jeden z týmů nereaguje bude tento zápas automaticky po 30 minutách (Může být dle admina i dříve) kontumován a nepostupuje ani jeden z týmů do dalšího kola. Soupeř v dalším kole získá „freewin“.

 

Fair Play

Žádáme všechny hráče, aby dodržovali veškeré zásady „Fair Play“ a neporušovali cíleně tyto pravidla.

Jde přece o to si zahrát a vyhrát především poctivě, díky čemuž budete mít i lepší pocit z vítězství.

Po celou dobu turnaje je zakázáno komukoli nadávat, rasisticky ho urážet, spamovat ve hře či vyrušovat.

Týmy budou rozlosovány do systému zcela náhodně, pomocí automatického rozlosování, nikoli podle admina či organizátora turnaje, tak aby nemohlo dojít k nespravedlivému rozlosování zaviněné třetí stranou a bylo tak zachováno „Fair Play“.

 

Doplňující informace

Každý hráč si může přinést svoje periferie (myš, klávesnice) popřípadě jiné po domluvě s organizátory turnaje.

Admin turnaje má vždy poslední slovo a jeho rozhodnutí musí být respektováno a taktéž může změnit pravidla během turnaje.

Na turnaji je také přísně zakázáno používat další podpůrné programy, které dávají hráčům výhodu = Cheatování. (V případě, že bude tento přestupek prokázán je diskvalifikován celý tým z kompletního turnaje.)

V případě toxicity to bude řešeno mírnějším trestem, a to tak, že při prvním porušení bude varován, při druhém bude vyloučen a při třetím se již nebude moci zúčastnit jednoho turnaje.)

r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o