Rezervace_2 • Mistrovství Ostravy v Esportu

Rezervace_2

OSTRAVA

Seznam týmů

Název Role
Tým 1 [Tym1] Manažer
Pokusny tým [PTA] Zástupce kapitána
Ascending Pariahs [Pariahs]
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o