Rezervace_10 • Mistrovství Ostravy v Esportu

Rezervace_10

OSTRAVA

Seznam týmů

Název Role
Tym3 [Tym3] Kapitán týmu
Best of the best [BotB]
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o