Tym3 [Tym3] • Mistrovství Ostravy v Esportu

Tym3 [Tym3]

Seznam hráčů

Jméno Role
Rezervace_10 Kapitán týmu
Rezervace_13 Hráč
Rezervace_12 Manažer
Rezervace_11 Coach
r e k l a m a    /    a d v e r t i s e m e n t
h l a v n í    p a r t n e ř i
p a r t n e ř i
m e d i á l n í    p a r t n e ř i    a    m ě s t o